Ekonomické služby

Účetnictví jednoduché a podvojné

zpracování účetnictví v sídle společnosti
účetní dohled
rekonstrukce účetnictví
zpracování účetních závěrek
vedení pomocných evidencí (majetek, sklady)
vytvoření interních směrnic
příprava podkladů pro přiznání k daním
příprava přiznání k daním
příprava podkladů pro audit
zastupování na úřadech
účast při kontrolách finančních úřadů či jiných kontrolních orgánů
 

Mzdy

zpracování měsíčních mezd malých a velkých organizací
přihlašování, odhlašování zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení
doručování měsíčních přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
zjištění důvěrnosti předávaných mzdových údajů
roční zúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců
účast při kontrolách zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení

Účetní a ekonomické poradenství

poradenství pro začínající podnikatele
poradenství ke zvýšení efektivity chodu společnosti
pomoc při zavádění ekonomického systému ve Vaší společnosti